วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
3 มิถุนายน 2563 เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ลงวันที่ 02/06/2563

'