วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
เข้าร่วมงานเว้าจาพาข้าวงาย ครั้งที่ 12 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ สนามหญ้าหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ลงวันที่ 25/12/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเว้าจาพาข้าวงาย ครั้งที่ 12
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ สนามหญ้าหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คน�ี่ยิ้ม, อาหาร

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ฝูงชน, อาหาร และส�าน�ี่กลางแจ้ง

 


'