วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ “ ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามจุดบริการในสายทางควบคุมของแขวงฯ
ลงวันที่ 26/12/2561

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ “ ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ตามจุดบริการในสายทางควบคุมของแขวงฯ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และส�าน�ี่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี �้องฟ้า และส�าน�ี่กลางแจ้ง


'