วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
นายสวัสดิ์ อภิวัจนวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ได้มาตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดให้บริการทั่วไทย แขวงทางหลวงเลยที่ 1
ลงวันที่ 29/12/2561

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 
นายสวัสดิ์ อภิวัจนวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ได้มาตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดให้บริการทั่วไทย แขวงทางหลวงเลยที่ 1

ในภาพอาจจะมี 13 คน, รวม�ึง Wichien Meekaew, คน�ี่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ส�าน�ี่ในร่ม


'