วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดให้บริการทั่วไทย หน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1
ลงวันที่ 29/12/2561

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ณ จุดให้บริการทั่วไทย หน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

 


'