วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงเชียงคาน
ลงวันที่ 30/12/2561

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ณ จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงเชียงคาน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คน�ี่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และส�าน�ี่กลางแจ้ง


'