วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงภูกระดึง
ลงวันที่ 01/01/2562

วันที่ 1 มกราคม 2562 
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ณ จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงภูกระดึง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวม�ึง Sirapong Kongmongkol, ผู้คนกำลังยืน


'