วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บนถนนมลิวรรณ จากท่าอากาศยานเลย -โรงพยาลเลย-หน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1
ลงวันที่ 20/02/2562

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. 
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บนถนนมลิวรรณ จากท่าอากาศยานเลย -โรงพยาลเลย-หน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี


'