วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย บนทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.3+665-กม.4+565
ลงวันที่ 26/03/2562

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย
บนทางหลวงหมายเลข 2016 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.3+665-กม.4+565


'