วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
เข้าร่วม "พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์" เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ถ้ำเพียงดิน วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ลงวันที่ 06/04/2562

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม "พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์"
เพื่อการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ถ้ำเพียงดิน วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย


'