วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
เข้าร่วม "พิธีทำน้ำอภิเษก" ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ลงวันที่ 08/04/2562

 วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม "พิธีทำน้ำอภิเษก" ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10
ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


'