วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
เข้าร่วม "พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก" ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ลงวันที่ 09/04/2562

 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00น.
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม "พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก"
ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


'