วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ "จุดบริการทั่วไทย" ่ ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1
ลงวันที่ 11/04/2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562  
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ "จุดบริการทั่วไทย" ่
ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1


'