วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันเทศกาลสงกรานต์” ปี 2562 ไหว้ศาล เจ้าปู่ เสือ มังรายณ์ สรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพร
ลงวันที่ 25/04/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันเทศกาลสงกรานต์” ปี 2562
ไหว้ศาล เจ้าปู่ เสือ มังรายณ์ สรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพร จากนายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 โดยมีรองผู้อำนวยการ
หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1


'