วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1
ลงวันที่ 16/05/2562

 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. 
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1 


'