วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1
ลงวันที่ 30/05/2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงเลยที่ 1


'