วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"
ลงวันที่ 20/07/2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นายอภิวรรธน์ รังดิษฐ์ ผู้ช่วยหมวดทางหลวงเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ คลองบุ่งแสนฮาด ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย


'