วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
โครงการ “ป่าชุมชน สร้างรายได้ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ จังหวัดเลย
ลงวันที่ 22/07/2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นายสุทธิพล ทองอิ่ม หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ “ป่าชุมชน สร้างรายได้ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ จังหวัดเลย โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เป็นประธานในพิธี ณ บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย


'