วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
DOH Big Cleaning Day ประจำปี 2562
ลงวันที่ 15/08/2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.


นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เป็นประธานกล่าวเปิดการดำเนินงานกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ของกรมทางหลวง

(DOH Big Cleaning Day) ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ สำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1

ในภาพอาจจะมี �้องฟ้า และส�าน�ี่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และส�าน�ี่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี �้นไม้, �้องฟ้า และส�าน�ี่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, �้นไม้, ��็ก และส�าน�ี่กลางแจ้ง


'