วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ร่วมกับคณะทำงานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย และภาคีเครือข่าย
ลงวันที่ 24/10/2562

   วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ร่วมกับคณะทำงานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย และภาคีเครือข่าย โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม และได้ลงพื้นที่เพื่อให้สัมภาษณ์และเข้าร่วมการถ่ายทำรายการสถานีปลอดภัย ช่อง 7 HD ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ระหว่าง กม.363+450 - กม.363+950 (โคกช้างไห้) ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง ที่ได้รับการแก้ไข โดยการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน

           


'