วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
พิธีเปิดศูนย์ ปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 02/01/2563
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามมาตรการกรมทางหลวง "ใส่ใจกำลัง 3 เดินทางอุ่นใจ ตลอดปีใหม่"
โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1

'