วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ของจังหวัดเลย บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.331+925-กม.347+400 (ถนนมลิวรรณ) โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1
ลงวันที่ 28/07/2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.
นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ของจังหวัดเลย บนทางหลวงหมายเลข 201 
ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.331+925-กม.347+400 (ถนนมลิวรรณ) โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงเลยที่ 1


'