วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
พิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ลงวันที่ 29/07/2563

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.


          นายสุมิตร อนุนิวัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 มอบหมายให้ นางมยุรี ร่มภักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และนางสาววิไลพร ธรรมมาใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย


'