วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
Service Center แขวงทางหลวงเลยที่ 1
ลงวันที่ 28/08/2563

Service Center แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ยินดีให้บริการ


'