วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่ -นาด้วง ตอน 7 ระหว่าง 34+470-กม.34+720 ปริมาณงาน 9 ต้น 25/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/11/2563 554/60/64/40 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2138CS0100 ,ทางหลวงหมายเลข 201CS0401 และทางหลวงหมายเลข 201CS0404 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 63 ตัน 25/11/2563 554/60/64/39 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๑CS๐๑๐๐ ,ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๖CS๐๑๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๒๑๑CS๐๒๐๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 21CS0700 ,ทางหลวงหมายเลข 201CS0401 และทางหลวงหมายเลข 2348CS0200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.96+700-กม.99+100 และทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.37+690-กม.41+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 63 ตัน 24/11/2563 554/60/64/38 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 8 ระหว่าง กม.0+000-กม.10+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ-ปากชม ระหว่าง กม.22+760-กม.26+000 และทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.23+600-กม.25+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.18+570-กม.22+085,กม.24+700-กม.27+000 และ กม.29+525-กม.31+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.0+500-กม.53+800 ปริมาณงาน 244,080 ตร.ม. 24/11/2563 554/-/64/09 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 ซื้อใบมีด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 91 ใบ 23/11/2563 554/30/64/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/11/2563 554/45/64/34 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 1 ระหว่าง กม.13+470-กม.14+470 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 539 รายการ