วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการปรับปรุงจุดพักรถ งานก่อสร้างห้องน้ำ และห้องน้ำคนพิการ บริเวณหมวดทางหลวงภูกระดึง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ที่ กม. 266+737 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2564 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/03/2564 554/45/64/134 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/03/2564 554/45/64/134 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
4 โครงการปรับปรุงจุดพักรถ งานก่อสร้างห้องน้ำ และห้องน้ำคนพิการ บริเวณหมวดทางหลวงภูกระดึง 04/03/2564 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/03/2564 554/30/64/52 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/03/2564 554/45/64/133 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
7 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง(บนเส้นทางโรแมนติก รูท(Romantic Route) และนาคี รูท(Nakhee Route) กิจกรรมก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เข้าแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 14 แห่ง 02/03/2564 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/03/2564 554/60/64/131 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/03/2564 554/60/64/129 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/03/2564 554/60/64/130 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/02/2564 554/35/64/128 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/02/2564 554/45/64/127 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
13 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 24/02/2564 554/-/64/14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/02/2564 554/45/64/126 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
15 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/02/2564 554/-/64/14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 635 รายการ