วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 จ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2481 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีศักดิ์ดา-ซำบ่าง ระหว่าง กม.0+000-กม.0+380 ปริมาณงาน 13 ต้น 13/11/2563 คค 06037/4/พ.1/12/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
137 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.107+245-กม.108+245 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
138 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/11/2563 554/70/64/22 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ตอน 3 ระหว่าง กม.345+260-กม.346+140 ปริมาณงาน 45 ต้น 13/11/2563 คค 06037/4/พ.1/15/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+500-กม.9+880 ปริมาณงาน 47 ต้น 12/11/2563 คค 06037/4/พ.1/11/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+910-กม.11+340 ปริมาณงาน 49 ต้น 12/11/2563 คค 06037/4/พ.1/13/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
142 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ตอน 1 ระหว่าง กม.146+862-กม.148+062 ปริมาณงาน 41 ต้น 12/11/2563 คค 06037/4/พ.1/9/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 5 ระหว่าง กม.22+500-กม.23+880 ปริมาณงาน 47 ต้น 12/11/2563 คค 06037/4/พ.1/14/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 6 ระหว่าง กม.389+470-กม.390+460 ปริมาณงาน 48 ต้น 12/11/2563 คค 06037/4/พ.1/8/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
145 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.26+350-กม.26+950 ปริมาณงาน 21 ต้น 12/11/2563 คค 06037/4/พ.1/10/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
146 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 818 ลิตร 12/11/2563 554/35/64/20 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
147 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 818 ลิตร 12/11/2563 554/35/64/21 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
148 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 340 ลิตร 12/11/2563 554/35/64/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.20+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 คค 06037/4/พ.1/7/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
150 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/11/2563 554/35/64/05 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 136 ถึง 150 จาก 635 รายการ