วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 19/08/2563 554/30/63/103 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
152 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 19/08/2563 554/30/63/102 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
153 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 ลิตร 10/08/2563 554/35/63/305 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 10/08/2563 554/60/63/304 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
155 ซื้อบาริเออร์พลาสติกชนิดบรรจุน้ำ (Plasstic Barrier) สีส้ม ขนาดฐาน 50 ซม. สูง 80 ซม. ยาง 100 ซม. จำนวน 10 อัน 06/08/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
156 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 04/08/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
157 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 03/08/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
158 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,700 ลิตร 31/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
159 ซื้อวัสดุ Hot Mix จำนวน 7 ตัน 31/07/2563 554/60/63/296 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
160 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 29/07/2563 554/45/63/295 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
161 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.266+700-กม.267+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/07/2563 554/40/63/286 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/07/2563 554/40/63/287 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
164 งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ที่ กม.35+462 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/07/2563 554/-/63/90 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
165 งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ที่ กม.401+172 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/07/2563 554/-/63/89 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 151 ถึง 165 จาก 548 รายการ