วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 211,2108 และ 2249 ปริมาณงาน 338,600 ตร.ม. 09/09/2563 554/-/63/101 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
182 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/09/2563 554/-/63/100 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
183 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/09/2563 554/-/63/99 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
184 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 02/09/2563 554/-/63/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
185 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 02/09/2563 554/-/63/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
186 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 02/09/2563 554/-/63/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
187 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 776 ลิตร 01/09/2563 554/35/63/326 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
188 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 296 ลิตร 01/09/2563 554/35/63/325 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
189 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน 01/09/2563 554/70/63/324 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
190 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/08/2563 554/-/63/98 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
191 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/08/2563 554/35/63/106 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
192 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2700 ลิตร 27/08/2563 554/35/63/322 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
193 จ้างโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย กิจกรรมย่อย ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ภูกระดึง-สวนหินผางาม-ภูเรือ-เชียงคาน-พระใหญ่ภูคกงิ้ว ทางหลวงหมายเลข 2010404 27/08/2563 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
194 งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ที่ กม.294+992 (บ้านลานมัน) ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2563 554/-/63/96 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2563 554/60/63/320 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 181 ถึง 195 จาก 598 รายการ