วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
346 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ตอน 1 ระหว่าง กม.144+350-กม.145+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
347 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว–อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.3+625-กม.4+625 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
348 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.166+025-กม.167+025 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
349 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/03/2563 554/60/63/123 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
350 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+525-กม.30+700 ปริมาณงาน 10,940 ตร.ม. 03/03/2563 ราคากลาง แขวงทางหลวงเลยที่ 1
351 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/02/2563 554/30/63/54 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
352 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/02/2563 554/35/63/122 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
353 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/02/2563 554/-/63/18 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
354 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/02/2563 554/-/63/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
355 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/02/2563 554/45/63/117 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
356 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/02/2563 554/70/63/116 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
357 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/02/2563 554/35/63/50 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
358 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/02/2563 554/85/63/49 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
359 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/02/2563 554/85/63/115 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
360 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/02/2563 554/-/63/16 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 346 ถึง 360 จาก 539 รายการ