วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
346 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 1.สายไฟฟ้า NYY ขนาด 3 x 10 ต.มม.จำนวน 50 เมตร 2.สลิ๊ปต่อสายไฟแบบเปลือยหนา ขนาด 2.5 มม. ขนาดสายไฟเบอร์ 10 จำนวน 10 ตัว 3.เทปพันสายไฟ 3M No.23 จำนวน 2 ม้วน 4.เซฟตี้สวิทซ์ ขนาด 60 แอมป์ จำนวน 1 ชุด 5.โฟโต้คอนโทรลรีเรย์ ขนาด 60 แอมป์ จำนวน 1 ชุด 05/06/2563 554/45/63/236 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
347 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 05/06/2563 554/-/63/24 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
348 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/06/2563 554/-/63/70 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
349 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/06/2563 554/35/63/233 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
350 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/05/2563 554/30/63/78 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/05/2563 554/40/63/230 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
352 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,600 ลิตร 27/05/2563 554/35/63227 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
353 ซื้อยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC.60/70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 40 ถัง 22/05/2563 554/60/63/221 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
354 ซื้อยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC.60/70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 40 ถัง 22/05/2563 554/60/63/221 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
355 ซื้อใบมีดตัดหญ้าขนาด 16 นิ้ว จำนวน 56 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 554/30/63/77 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
356 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 554/60/63/219 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
357 ซื้อเสื้อกั๊กติดแถบสะท้อนแสง จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 554/60/63/216 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
358 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 รายการ (3 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 554/10/63/214 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
359 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/05/2563 554/10/63/214 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
360 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/05/2563 554/60/63/213 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 346 ถึง 360 จาก 674 รายการ