วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
376 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/04/2563 554/60/63/199 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
377 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/04/2563 554/60/63/200 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
378 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/04/2563 554/70/63/198 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
379 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/04/2563 554/60/63/197 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
380 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/04/2563 554/60/63/195 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
381 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/04/2563 554/60/63/194 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
382 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/04/2563 554/45/63/193 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
383 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/04/2563 554/60/63/192 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
384 งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.352+475-กม.353+150 และทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ระหว่าง กม.361+700-กม.362+700 ปริมาณงาน 1,161 ตร.ม. 10/04/2563 554/-/63/58 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
385 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ตอน 5 ระหว่าง กม.160+250-กม.180+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
386 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 3 ระหว่าง กม.359+550-กม.390+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
387 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/04/2563 554/60/63/189 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
388 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (งานสะพานลอยคนเดินข้าม) ทางหลวงหมายเลข201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ที่ กม.301+255 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 คค 06037/4/พ.1/20/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
389 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/04/2563 554/35/63/191 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
390 โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 20160100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.4+665-กม.5+500 ปริมาณงาน 0.835 กม. 08/04/2563 คค 06037/4/พ.1/22/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 376 ถึง 390 จาก 674 รายการ