วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
376 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 02/01/2563 554/70/63/89 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
377 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/12/2562 554/30/63/34 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
378 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/12/2562 554/60/63/87 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
379 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/12/2562 554/-/63/06 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
380 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/12/2562 554/35/63/85 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
381 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/12/2562 554/70/63/84 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
382 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/12/2562 554/-/63/27 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
383 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/12/2562 554/-/63/24 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
384 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/12/2562 554/35/63/83 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
385 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2108 และ 2249 ปริมาณงาน 247,800 ตร.ม. 19/12/2562 554/-/63/23 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
386 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/12/2562 554/-/63/22 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
387 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/12/2562 554/40/63/80 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
388 จ้างเหมาทำการติดตั้งประตูอลูมิเนียม ศาลา ONE STOP SERVICE ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2562 554/-/63/21 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
389 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งประตูอลูมิเนียม ศาลา ONE STOP SERVICE ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2562 554/-/63/21 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
390 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/12/2562 554/70/63/79 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 376 ถึง 390 จาก 539 รายการ