วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
391 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ตอน 1 ระหว่าง กม.344+060-กม.345+220 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 คค 06037/4/พ.1/25/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
392 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวฯ กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.2+600-กม.3+400 ปริมาณงาน 0.800 กม. 08/04/2563 คค .06037/4/พ.1/21/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
393 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ตอน 1 ระหว่าง กม.117+100-กม.118+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 คค 06037/4/พ.1/24/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
394 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0101 ตอน ไร่ทาม-วังแคน ระหว่าง กม.8+500-กม.10+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 คค 06037/4/พ.1/23/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
395 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.0+100-กม.1+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 คค 06037/4/พ.1/26/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
396 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ,ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ,ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300,ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100,ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 และทางหลวงหมายเลข 2140 ตอนควบคุม 0100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 คค 06037/4/พ.1/27/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
397 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/04/2563 554/35/63/63 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
398 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/04/2563 554/70/63/187 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
399 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน(งานสะพานลอยคนเดินข้าม) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ตอน 2 ที่ กม.117+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06037/4/พ.1/19/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
400 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (งานสะพานลอยคนเดินข้าม) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ที่ กม.331+465 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06037/4/พ.1/18/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
401 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปากชม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ที่ กม.148+350 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06037/4/พ.1/15/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
402 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงคาน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ที่ กม.394+929 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06037/4/พ.1/16/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
403 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวังสะพุง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ที่ กม.323+979 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06037/4/พ.1/17/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
404 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 1.ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC.60/70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 30 ถัง 2.ยางแอสฟัลต์คัทแบค MC.70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 24 ถัง 3.ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น CRS-2 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 20 ถัง 03/04/2563 554/60/63/186 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
405 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 1.ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC.60/70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 30 ถัง 2.ยางแอสฟัลต์คัทแบค MC.70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 24 ถัง 3.ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น CRS-2 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 20 ถัง 03/04/2563 554/60/63/186 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 391 ถึง 405 จาก 674 รายการ