วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
391 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/12/2562 554/60/63/77 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
392 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/12/2562 554/60/63/78 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
393 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2138,ทางหลวงหมายเลข 21,ทางหลวงหมายเลข 2249 และทางหลวงหมายเลข 201 ปริมาณงาน 436,118.00 ตร.ม. 12/12/2562 554/-/63/20 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
394 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2562 554/85/63/72 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
395 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2562 554/60/63/71 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
396 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2562 554/35/63/70 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
397 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201และทางหลวงหมายเลข 2141 ปริมาณงาน 468,022 ตร.ม. 04/12/2562 554/-/63/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/12/2562 554/40/63/69 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
399 งานจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2348 และทางหลวงหมายเลข 2414 ปริมาณงาน 182,500.00 ตร.ม. 03/12/2562 554/-/63/18 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
400 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/12/2562 554/45/63/66 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
401 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2562 554/70/63/63 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
402 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2562 554/60/63/61 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
403 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2562 554/60/63/62 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
404 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2562 554/30/63/24 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
405 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2562 554/60/63/64 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 391 ถึง 405 จาก 539 รายการ