วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
406 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/04/2563 554/45/63/184 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
407 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
408 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.266+500-กม.298+387 ปริมาณงาน 300,000 ตร.ม. 02/04/2563 554/-/63/56 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
409 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.159+329-กม.184+360,ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+000-กม.20+000 และทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.15+000-กม.31+376 ปริมาณงาน 347,924 ตร.ม. 02/04/2563 554/-/63/55 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/04/2563 554/60/63/183 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
411 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/04/2563 554/60/63/182 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
412 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.266+500-กม.298+387 ปริมาณงาน 300,000 ตร.ม. 01/04/2563 554/-/63/53 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
413 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.159+329-กม.184+360,ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+000-กม.20+000 และทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.15+000-กม.31+376 ปริมาณงาน 347,924 ตร.ม. 01/04/2563 554/-/63/52 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
414 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 01/04/2563 554/60/63/181 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
415 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 31/03/2563 554/45/63/179 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
416 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 30/03/2563 554/30/63/62 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
417 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 30/03/2563 554/-/63/22 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
418 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.298+390-กม.300+611 ปริมาณงาน 47 ต้น 27/03/2563 คค 06037/4/พ.1/12/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
419 ซื้อวัสดุเบ็ดตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/03/2563 554/85/63/168 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
420 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/03/2563 554/45/63/169 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 406 ถึง 420 จาก 674 รายการ