วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
406 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/11/2562 554/45/63/60 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
407 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/11/2562 554/45/63/56 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
408 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/11/2562 554/60/63/58 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
409 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/11/2562 554/35/63/59 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
410 งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร จำนวน 1 งาน 15/11/2562 554/-/63/15 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
411 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/11/2562 554/45/63/57 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
412 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/11/2562 554/60/63/56 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
413 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/11/2562 554/60/63/52 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
414 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/11/2562 554/60/63/53 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
415 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/11/2562 554/60/63/51 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
416 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/11/2562 554/60/63/48 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
417 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 4 รายการ 22/11/2562 554/60/63/50 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
418 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/11/2562 554/60/63/49 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
419 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/11/2562 554/60/63/48 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
420 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 21/11/2562 554/30/63/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 406 ถึง 420 จาก 539 รายการ