วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุหิน จำนวน 4 รายการ 1.หิน ขนาด 3/8" จำนวน 80 ลบ.ม. 2.หิน ขนาด 3/4" จำนวน 40 ลบ.ม. 3.หินคลุก จำนวน 40 ลบ.ม. 4.หินฝุ่น จำนวน 20 ลบ.ม. 18/09/2563 554/60/63/344 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
32 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 80 ลบ.ม. 17/09/2563 554/60/63/343 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
33 ซื้อทราย จำนวน 20 ลบ.ม. 17/09/2563 554/60/63/342 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
34 ซื้อทราย จำนวน 20 ลบ.ม. 17/09/2563 554/60/63/341 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
35 ซื้อทราย จำนวน 20 ลบ.ม. 17/09/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ๑.เซฟตี้สวิทช์ ขนาด ๖๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด ๒.โฟโต้คอนโทรลรีเรย์ ขนาด ๖๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด ๓.แบตเตอรี่ Spa SL (๖ ((v๘AH/๒๐ HR) จำนวน ๖ ลูก ๔.ตะกั่วบัดกรี ULTRACORE ๖๐/๔๐ ขนาด ๐.๘ mm. LB จำนวน ๑ ม้วน 17/09/2563 554/45/63/339 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/09/2563 554/40/63/336 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
38 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/09/2563 554/-/63/105 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
39 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4,136 ลิตร 17/09/2563 554/35/63/335 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ 17/09/2563 554/60/63/337 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 554/30/63/125 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 554/30/63/124 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
43 งานจ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.269+000-กม.285+000 ปริมาณงาน 288,650 ตร.ม. 14/09/2563 554/-/63/104 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
44 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 14/09/2563 554/-/63/29 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
45 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/09/2563 554/30/63/123 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 468 รายการ