วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/12/2563 554/45/64/52 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
32 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงจุดพักรถ (ป้ายต้อนรับ Tower Sign) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ที่ กม.266+737 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/12/2563 554/60/64/50 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/12/2563 554/45/64/51 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
35 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ-ปากชม ระหว่าง กม.20+000-กม.62+524 และทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเมืองไทย-บ้านกลางระหว่าง กม.19+150-กม.33+582 ปริมาณงาน 297,192 ตร.ม. 01/12/2563 554/-/64/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
36 จ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.6+045-กม.6+285 ปริมาณงาน 9 ต้น 30/11/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
37 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 30/11/2563 554/70/64/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
38 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 30/11/2563 554/35/64/42 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
39 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/11/2563 554/30/64/15 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
40 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 27/11/2563 554/-/64/07 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
41 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ปริมาณงาน 338,600 ตร.ม. 27/11/2563 554/-/64/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
42 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.0+000-กม.34+773,ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.392+874-กม.412+874 ปริมาณงาน 249,000 ตร.ม. 26/11/2563 554/-/64/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
43 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.266+500-กม.298+387 ปริมาณงาน 246,780 ตร.ม. 26/11/2563 554/-/64/10 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/11/2563 554/45/64/41 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
45 จ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.50+050-กม.53+800 ปริมาณงาน 1,257 ตารางเมตร 26/11/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 586 รายการ