วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2561 554/40/62/63 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
437 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 38 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 554/30/62/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
438 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2561 554/-/62/20 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
439 งานบริการซ่อมแซมทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2561 554/-/62/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
440 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2561 554/60/62/64 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
441 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2561 554/60/62/61 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
442 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/12/2561 554/60/62/68 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
443 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 03/12/2561 554/45/62/67 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
444 ซื้อน้ำมันแก๊วโซฮอล์ 95 จำนวน 2,600 ลิตร 28/11/2561 554/35/62/60 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
445 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 04/12/2561 554/60/62/69 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
446 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.94+748-กม.118+908 และทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.0+000-กม.45+601 ปริมาณงาน 251,445 ตร.ม. 03/12/2561 554/-/62/20 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
447 จ้างก่อสร้างทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ – วังสะพุง ระหว่าง กม.94+048 - กม.96+600 (LT.) ปริมาณงาน 27,000 ตร.ม. 30/11/2561 คค 06037/4/พ.1/21/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
448 งานจ้างเหมาทำการยกระดับเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ระหว่าง กม.353+200-กม.353+788 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/11/2561 554/-/62/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
449 จ้างซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง จำวน 1 งาน 22/11/2561 554/-/62/16 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
450 จ้างซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง จำวน 1 งาน 22/11/2561 554/-/62/15 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 436 ถึง 450 จาก 468 รายการ