วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
451 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 21/11/2561 554/60/62/59 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
452 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 21/11/2561 554/60/62/58 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
453 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 20/11/2561 554/45/62/57 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
454 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 20/11/2561 554/60/62/56 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
455 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 16/11/2561 554/35/62/10 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
456 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 16/11/2561 554/-/62/02 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
457 จ้างซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง จำนวน 1 งาน 19/11/2561 554/-/62/17 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
458 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.44+026 ปริมาณงาน 226,770 ตร.ม. 16/11/2561 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
459 จ้างเหมาซ่อมแซม และติดตั้งอุปกรณ์งานทาง จำนวน 1 งาน 15/11/2561 554/-/62/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
460 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 09/11/2561 554/45/62/50 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
461 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 09/11/2561 554/60/62/49 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
462 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 14/11/2561 554/60/62/55 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
463 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 13/11/2561 554/-/62/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
464 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/11/2561 554/60/62/54 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
465 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 13/11/2561 554/45/62/53 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 451 ถึง 465 จาก 468 รายการ