วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/11/2562 554/60/63/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
482 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/11/2562 554/60/63/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
483 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/11/2562 554/60/63/41 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
484 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/11/2562 554/60/63/42 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
485 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 21080102 ปริมาณงาน 340,249 ตรม. 15/11/2562 554/-/63/12 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
486 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/11/2562 554/30/63/14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
487 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/11/2562 554/35/63/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
488 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/11/2562 554/45/63/40 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
489 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/11/2562 554/60/63/36 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
490 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 12/11/2562 554/60/63/39 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
491 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/11/2562 554/60/63/34 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
492 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/11/2562 554/60/63/35 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
493 งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรบนผิวทาง 11/11/2562 554/-/63/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
494 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/11/2562 554/60/63/32 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
495 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/11/2562 554/60/63/31 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 481 ถึง 495 จาก 598 รายการ