วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
511 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/10/2562 554/60/63/16 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
512 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/10/2562 554/45/63/17 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
513 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 30/10/2562 554/60/63/14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
514 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/10/2562 554/60/63/13 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
515 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/10/2562 554/-/63/09 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
516 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/10/2562 554/45/63/15 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
517 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/10/2562 554/45/63/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
518 ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 22/10/2562 554/60/63/06 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
519 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.0+000-กม.34+773 และทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.392+874-กม.412+874 ปริมาณงาน 258,265 ตร.ม. 22/10/2562 554/-/63/06 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
520 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/09/2562 554/60/62/293 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
521 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/09/2562 554/-/62/55 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
522 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2110202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ระหว่าง กม.159+329-กม.184+360, ทางหลวงหมายเลข 21080101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญระหว่าง กม.0+000-กม.20+000 และทางหลวงหมายเลข 22490102 ตอน วังแคน-สงเปือย ระหว่าง กม.15+000-กม.31+376 09/09/2562 554/-/62/93 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
523 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.306+000-กม.322+300, ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.0+000-กม.45+601 และทางหลวงหมายเลข 2250 ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ระหว่าง กม.0+000-กม.20+360 06/09/2562 554/-/62/92 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
524 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.0+500-กม.53+800, ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.0+000-กม.23+233 ปริมาณงาน 377,500 ตร.ม. 05/09/2562 554/-/62/91 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
525 จ้างเหมาทำการโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๐๔๐๕ ตอน ปากภู-เชียงคาน ที่ กม.๓๙๔+๙๐๐ (LT.) และทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๐๒๐๒ ตอน ปากชม-เชียงคาน ที่ กม.๑๘๔+๒๔๐ (LT 16/08/2562 554/-/62/89 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 511 ถึง 525 จาก 598 รายการ