วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/09/2563 554/30/63/122 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
47 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข21380100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.0+000-กม.34+773,ทางหลวงหมายเลข210700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่างกม.392+874-กม.412+874 และทางหลวงหมายเลข22490101 ตอน ไร่ทาม-วังแคน ระหว่าง กม.0+000-15+000 ปริมาณงาน 308,264 ตร.ม 14/09/2563 554/-/63/103 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
48 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/09/2563 554/-/63/102 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
49 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 10/09/2563 554/-/63/102 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
50 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2700 ลิตร 10/09/2563 554/35/63/331 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
51 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 211,2108 และ 2249 ปริมาณงาน 338,600 ตร.ม. 09/09/2563 554/-/63/101 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
52 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/09/2563 554/-/63/100 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
53 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/09/2563 554/-/63/99 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
54 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 02/09/2563 554/-/63/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
55 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 02/09/2563 554/-/63/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
56 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 02/09/2563 554/-/63/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
57 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 776 ลิตร 01/09/2563 554/35/63/326 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
58 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 296 ลิตร 01/09/2563 554/35/63/325 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
59 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน 01/09/2563 554/70/63/324 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
60 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/08/2563 554/-/63/98 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 468 รายการ