วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 04/08/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
77 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 03/08/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
78 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,700 ลิตร 31/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
79 ซื้อวัสดุ Hot Mix จำนวน 7 ตัน 31/07/2563 554/60/63/296 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
80 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 29/07/2563 554/45/63/295 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
81 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ระหว่าง กม.266+700-กม.267+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/07/2563 554/40/63/286 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 22/07/2563 554/40/63/287 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
84 งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-ตาวตาด ที่ กม.35+462 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/07/2563 554/-/63/90 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
85 งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควบคุม 0700 ตอน ภูสวรรค์-เลย ที่ กม.401+172 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/07/2563 554/-/63/89 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 21/07/2563 554/45/63/285 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
87 จ้างผลิต และติดตั้งป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 17/07/2563 554/-/63/87 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
88 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 ลิตร 16/07/2563 554/35/63/280 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
89 ซื้อยางแอสฟัลต์ 1.ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC.60/70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 23 ถัง 2.ยางแอสฟัลต์คัทแบค MC.70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 22 ถัง 3.ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น CRS-2 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 23 ถัง 16/07/2563 554/60/63/277 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
90 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 1.ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC.60/70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 23 ถัง 2.ยางแอสฟัลต์คัทแบค MC.70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 22 ถัง 3.ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น CRS-2 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 23 ถัง 15/07/2563 554/60/63/277 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 468 รายการ