วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/11/2563 554/60/64/27 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
77 งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ตอน 1 ระหว่าง กม.112+000-กม.116+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 TOR แขวงทางหลวงเลยที่ 1
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 16/11/2563 554/45/64/24 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 1.ชุดควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงอัตโนมัติ รุ่น PTC V.1-62 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 26,000 บาท 2.หางปลาต่อสายไฟ เบอร์ 10 ขนาดจุ 10 ตัว จำนวน 1 ถุง เป็นเงิน 100 บาท 16/11/2563 554/45/64/23 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
80 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน จำนวน 100 ถุง 16/11/2563 554/60/64/25 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
81 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.0+450-กม.0+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
82 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.306+675-กม.306+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
83 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/11/2563 554/30/64/10 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
84 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/11/2563 554/30/64/08 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
85 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/11/2563 554/30/64/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
86 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/11/2563 554/30/64/09 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
87 จ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2481 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีศักดิ์ดา-ซำบ่าง ระหว่าง กม.0+000-กม.0+380 ปริมาณงาน 13 ต้น 13/11/2563 คค 06037/4/พ.1/12/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
88 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.107+245-กม.108+245 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
89 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/11/2563 554/70/64/22 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ตอน 3 ระหว่าง กม.345+260-กม.346+140 ปริมาณงาน 45 ต้น 13/11/2563 คค 06037/4/พ.1/15/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 586 รายการ