วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/07/2563 554/-/63/86 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/07/2563 554/60/63/274 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/07/2563 554/60/63/275 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
94 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ 10/07/2563 554/60/63/272 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
95 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 ลิตร 10/07/2563 554/35/63/271 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/07/2563 554/60/63/270 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
97 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 20160100 ตอนวังสะพุง-ตาวตาด ระหว่าง กม.0+500-กม.53+800 และทางหลวงหมายเลข 21400100 ตอน วังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.0+000-กม.23+233 ปริมาณงาน 377,500 ตร.ม. 09/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
98 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ-ปากชม ระหว่าง กม.20+000-กม.62+524 และทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเมืองไทย-บ้านกลางระหว่าง กม.19+150-กม.33+582 ปริมาณงาน 297,192 ตร.ม. 09/07/2563 554/-/63/84 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
99 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนควบคุม 0101 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ระหว่าง กม.0+000-กม.44+026 ปริมาณงาน 226,747 ตร.ม. 09/07/2563 554/-/63/83 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ 08/07/2563 554/60/63/269 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 554/40/63/268 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 554/45/63/266 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
103 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 554/45/63/267 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 554/40/63/268 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/07/2563 554/45/63/268 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 468 รายการ