วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/11/2563 554/45/64/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/11/2563 554/45/64/10 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
108 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 ลิตร 03/11/2563 554/35/64/08 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
109 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2563 คค 06037/4/พ.1/3/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
110 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2563 คค 06037/4/พ.1/4/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
111 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงหนองหิน แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ที่ กม.301+350 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
112 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/11/2563 554/35/64/05 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
113 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเลย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.341+292 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
114 ราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองหิน แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2010402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ที่ กม.301+350 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2563 คค 06037/4/พ.1/1/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
115 แบริเออร์พลาสติกชนิดบรรจุน้ำ Plasstic Barrier (กำแพงน้ำพลาสติก Water Tank Barrier) สีส้ม ขนาดฐาน 50 ซม. สูง 80 ซม. ยาว 100 ซม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 อัน 30/10/2563 554/60/64/04 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
116 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 30/10/2563 554/-/64/05 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
117 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 1.ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ AC.60/70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 40 ถัง 2. ยางแอสฟัลต์คัทแบค MC.70 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 16 ถัง 3. ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น CRS-2 ขนาดจุ 200 กก./ถัง จำนวน 15 ถัง 29/10/2563 554/60/64/03 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
118 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/10/2563 554/-/64/02 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
119 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงเลย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.341+292 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2563 คค 06037/4/พ.1/3/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
120 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/10/2563 คค 06037/4/พ.1/1/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 586 รายการ