วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2700 ลิตร 10/09/2563 554/35/63/331 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
122 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 211,2108 และ 2249 ปริมาณงาน 338,600 ตร.ม. 09/09/2563 554/-/63/101 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
123 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/09/2563 554/-/63/100 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
124 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/09/2563 554/-/63/99 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
125 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 02/09/2563 554/-/63/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
126 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 02/09/2563 554/-/63/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
127 จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน. 02/09/2563 554/-/63/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
128 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 776 ลิตร 01/09/2563 554/35/63/326 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
129 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 296 ลิตร 01/09/2563 554/35/63/325 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
130 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน 01/09/2563 554/70/63/324 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
131 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/08/2563 554/-/63/98 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
132 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/08/2563 554/35/63/106 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
133 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2700 ลิตร 27/08/2563 554/35/63/322 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
134 จ้างโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย กิจกรรมย่อย ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ภูกระดึง-สวนหินผางาม-ภูเรือ-เชียงคาน-พระใหญ่ภูคกงิ้ว ทางหลวงหมายเลข 2010404 27/08/2563 ประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
135 งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ที่ กม.294+992 (บ้านลานมัน) ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2563 554/-/63/96 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 121 ถึง 135 จาก 539 รายการ