วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/11/2563 554/60/64/29 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
122 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาดข่า-ภูป่าไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.14+925- กม.32+360 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 คค 06037/4/พ.1/21/2564 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/11/2563 554/60/64/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
124 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/11/2563 554/-/64/08 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
125 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/11/2563 554/60/64/27 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
126 งานจ้างเหมาทำการ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ตอน 1 ระหว่าง กม.112+000-กม.116+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 TOR แขวงทางหลวงเลยที่ 1
127 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 16/11/2563 554/45/64/24 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 1.ชุดควบคุมเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงอัตโนมัติ รุ่น PTC V.1-62 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 26,000 บาท 2.หางปลาต่อสายไฟ เบอร์ 10 ขนาดจุ 10 ตัว จำนวน 1 ถุง เป็นเงิน 100 บาท 16/11/2563 554/45/64/23 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
129 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน จำนวน 100 ถุง 16/11/2563 554/60/64/25 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
130 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.0+450-กม.0+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
131 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.306+675-กม.306+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 ประกาศผลผู้ชนะ แขวงทางหลวงเลยที่ 1
132 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/11/2563 554/30/64/10 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
133 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/11/2563 554/30/64/08 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
134 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/11/2563 554/30/64/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
135 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/11/2563 554/30/64/09 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 121 ถึง 135 จาก 635 รายการ