f
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ตอน 1 ระหว่าง กม.117+100-กม.118+160 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 คค 06037/4/พ.1/24/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
62 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2249 ตอนควบคุม 0101 ตอน ไร่ทาม-วังแคน ระหว่าง กม.8+500-กม.10+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 คค 06037/4/พ.1/23/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
63 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.0+100-กม.1+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 คค 06037/4/พ.1/26/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
64 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ,ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ,ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300,ทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนควบคุม 0100,ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 และทางหลวงหมายเลข 2140 ตอนควบคุม 0100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 คค 06037/4/พ.1/27/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
65 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน(งานสะพานลอยคนเดินข้าม) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ตอน 2 ที่ กม.117+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06037/4/พ.1/19/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
66 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน (งานสะพานลอยคนเดินข้าม) ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ที่ กม.331+465 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06037/4/พ.1/18/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
67 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปากชม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0202 ตอน ปากชม-เชียงคาน ที่ กม.148+350 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06037/4/พ.1/15/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
68 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงคาน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ที่ กม.394+929 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06037/4/พ.1/16/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
69 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงวังสะพุง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ที่ กม.323+979 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06037/4/พ.1/17/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
70 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงเลยที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ที่ กม.347+400 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
71 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.298+390-กม.300+611 ปริมาณงาน 47 ต้น 27/03/2563 คค 06037/4/พ.1/12/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
72 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 4 ระหว่าง กม.13+700-กม.15+300 ปริมาณงาน 47 ต้น 27/03/2563 คค 06037/4/พ.1/13/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
73 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+600-กม.27+540 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 5,011.62 ตร.ม. 25/03/2563 คค 06037/4/พ.1/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
74 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+600-กม.27+540 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 5,011.62 ตร.ม. 25/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
75 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างเส้นทางจักรยานศูนย์ศิลป์สิรินธรวังสะพุง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.117+400-กม.118+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 10 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 94 รายการ