วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/03/2563 27/03/2563 554/60/63/172 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
17 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/03/2563 27/03/2563 554/-/63/48 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
18 จ้างผลิตป้าย และติดตั้งป้ายข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/03/2563 27/03/2563 554/-/63/49 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/03/2563 26/03/2563 554/45/63/167 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/03/2563 26/03/2563 554/60/63/166 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/03/2563 26/03/2563 554/60/63/165 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/03/2563 25/03/2563 554/30/63/58 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
23 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/03/2563 25/03/2563 554/-/63/21 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
24 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/03/2563 25/03/2563 554/35/63/164 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/03/2563 25/03/2563 554/30/63/58 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
26 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0402 ตอน หลักร้อยหกสิบ-โนนสว่าง ระหว่าง กม.304+157-กม.322+300,ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.0+000-กม.45+601 และทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทรายคำ-หนองคัน ระหว่าง กม.0+000-กม.20+360 ปริมาณงาน 348,088 ตร.ม. 24/03/2563 24/03/2563 554/-/63/47 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 23/03/2563 23/03/2563 554/60/63/161 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
28 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.0+000-กม.23+233 และทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.328+000-กม.335+275 (ทางจักรยาน) ปริมาณงาน 300,602 ตร.ม. 20/03/2563 20/03/2563 554/-/63/45 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
29 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2140 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสะพุง-นาหลวง ระหว่าง กม.0+000-กม.23+233 และทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.328+000-กม.335+275 ปริมาณงาน 77,402 ตร.ม. 20/03/2563 20/03/2563 554/-/63/44 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
30 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๔+๗๗๐,ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.๓๙๒+๘๗๔-กม.๔๑๒+๘๗๔ และทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ไร่ทาม-วังแคน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๐๘,๒๖๔ ตร.ม. 19/03/2563 19/03/2563 554/-/63/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 548 รายการ