วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๔+๗๗๐,ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ภูสวรรค์-เลย ระหว่าง กม.๓๙๒+๘๗๔-กม.๔๑๒+๘๗๔ และทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ไร่ทาม-วังแคน ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๑๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๐๘,๒๖๔ ตร.ม. 19/03/2563 19/03/2563 554/-/63/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
32 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0405 ตอน ปากภู-เชียงคาน ตอน 1 ระหว่าง กม.354+700-กม.395+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 19/03/2563 - แขวงทางหลวงเลยที่ 1
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/03/2563 19/03/2563 554/40/63/156 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/03/2563 19/03/2563 554/60/63/157 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
35 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/03/2563 18/03/2563 554/35/63/155 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/03/2563 18/03/2563 554/60/63/154 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
37 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ-ปากชม ระหว่าง กม.20+000-กม.62+524 และทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.19+150-กม.33+582 ปริมาณงาน 297,192 ตร.ม. 18/03/2563 18/03/2563 554/-/63/42 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
38 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อสร้างเส้นทางจักรยานศูนย์ศิลป์สิรินธรวังสะพุง ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.117+400-กม.118+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 คค 06037/4/พ.1/ 10 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
39 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/03/2563 17/03/2563 554/60/63/152 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/03/2563 17/03/2563 554/60/63/153 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
41 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.95+438-กม.95+900, กม.96+900-กม.97+162 ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 คค 06037/4/พ.1/ 9 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
42 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.97+310-กม.97+390 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 31/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 8 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
43 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/03/2563 16/03/2563 554/-/63/41 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
44 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.0+050-กม.0+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 31/03/2563 คค 06037/4/พ.1/ 7 /2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
45 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/03/2563 16/03/2563 554/70/63/151 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 549 รายการ