วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
451 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 31/01/2562 29/01/2562 554/45/62/133 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
452 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1,160 ต้น 01/03/2562 01/03/2562 คค 06037/4/พ.1/26/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
453 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 28/01/2562 28/01/2562 554/-/62/35 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
454 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/01/2562 28/01/2562 554/60/62/131 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
455 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 28/01/2562 28/01/2562 554/35/62/129 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
456 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 24/01/2562 24/01/2562 554/-/62/34 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
457 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/01/2562 23/01/2562 554/30/62/29 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
458 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/01/2562 23/01/2562 554/30/62/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
459 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/01/2562 18/01/2562 554/60/62/120 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
460 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/01/2562 18/01/2562 554/60/62/121 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
461 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/01/2562 18/01/2562 554/60/62/121 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
462 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/01/2562 18/01/2562 554/60/62/119 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
463 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/01/2562 10/01/2562 554/-/62/28 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
464 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/01/2562 16/01/2562 554/45/62/114 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
465 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 16/01/2562 16/01/2562 554/-/62/32 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 451 ถึง 465 จาก 548 รายการ