วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
466 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 16/01/2562 16/01/2562 554/-/62/32 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
467 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/01/2562 15/01/2562 554/30/62/23 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
468 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/01/2562 14/01/2562 554/70/62/113 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
469 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/01/2562 11/01/2562 554/60/62/111 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
470 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/01/2562 11/01/2562 554/60/62/110 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
471 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/01/2562 11/01/2562 554/60/62/109 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
472 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/01/2562 10/01/2562 554/30/62/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
473 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/01/2562 10/01/2562 554/35/62/107 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
474 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/01/2562 09/01/2562 554/60/62/106 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
475 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/01/2562 22/10/2561 554/60/62/24 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
476 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 09/01/2562 18/10/2561 554/60/62/21 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
477 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/01/2562 07/01/2562 554/60/62/101 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
478 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/01/2562 07/01/2562 554/60/62/102 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
479 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/01/2562 07/01/2562 554/60/62/103 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
480 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/01/2562 08/01/2562 554/60/62/104 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 466 ถึง 480 จาก 549 รายการ