วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/02/2563 19/02/2563 554/-/63/18 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
77 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/02/2563 19/02/2563 554/-/63/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/02/2563 18/02/2563 554/45/63/117 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
79 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/02/2563 17/02/2563 554/70/63/116 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
80 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 17/02/2563 17/02/2563 554/35/63/50 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
81 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/02/2563 14/02/2563 554/85/63/49 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 14/02/2563 14/02/2563 554/85/63/115 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
83 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 06/02/2563 06/02/2563 554/-/63/16 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
84 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 05/02/2563 05/02/2563 554/35/63/111 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
85 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/01/2563 29/01/2563 554/35/63/110 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
86 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/01/2563 24/01/2563 554/-/63/14 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
87 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 23/01/2563 23/01/2563 554/35/63/43 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 20/01/2563 20/01/2563 554/60/63/103 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
89 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/01/2563 16/01/2563 554/-/63/11 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
90 ซื้อวัสดุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/01/2563 15/01/2563 554/60/63/102 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 549 รายการ