วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/12/2562 24/12/2562 554/-/63/24 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
107 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/12/2562 24/12/2562 554/35/63/83 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
108 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2108 และ 2249 ปริมาณงาน 247,800 ตร.ม. 19/12/2562 19/12/2562 554/-/63/23 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
109 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์งานทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 19/12/2562 19/12/2562 554/-/63/22 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 18/12/2562 18/12/2562 554/40/63/80 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
111 จ้างเหมาทำการติดตั้งประตูอลูมิเนียม ศาลา ONE STOP SERVICE ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2562 17/12/2562 554/-/63/21 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
112 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งประตูอลูมิเนียม ศาลา ONE STOP SERVICE ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2562 16/12/2562 554/-/63/21 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
113 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/12/2562 13/12/2562 554/70/63/79 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/12/2562 13/12/2562 554/60/63/77 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 13/12/2562 13/12/2562 554/60/63/78 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
116 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2138,ทางหลวงหมายเลข 21,ทางหลวงหมายเลข 2249 และทางหลวงหมายเลข 201 ปริมาณงาน 436,118.00 ตร.ม. 12/12/2562 12/12/2562 554/-/63/20 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
117 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2562 04/12/2562 554/85/63/72 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2562 04/12/2562 554/60/63/71 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
119 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/12/2562 04/12/2562 554/35/63/70 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
120 งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 201และทางหลวงหมายเลข 2141 ปริมาณงาน 468,022 ตร.ม. 04/12/2562 04/12/2562 554/-/63/19 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 549 รายการ