วิสัยทัศน์ : ทางหลวงสะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
LOEI 1 HIGHWAY DISTRICT
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2481 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีศักดิ์ดา-ซำบ่าง ระหว่าง กม.0+000-กม.0+380 ปริมาณงาน 13 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ตอน 3 ระหว่าง กม.345+260-กม.346+140 ปริมาณงาน 45 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2414 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเมืองไทย-บ้านกลาง ระหว่าง กม.26+350-กม.26+950 ปริมาณงาน 21 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านใหม่-นาด้วง ตอน 5 ระหว่าง กม.22+500-กม.23+880 ปริมาณงาน 47 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2019 ตอนควบคุม 0100 ตอน โป่งวัว-อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ระหว่าง กม.0+450-กม.0+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุม 0300 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ระหว่าง กม.107+245-กม.108+245 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.20+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ตอน 1 ระหว่าง กม.112+000-กม.116+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 10/11/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+500-กม.9+880 ปริมาณงาน 47 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 29/10/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0404 ตอน ปากปวน-ปากภู ตอน 1 ระหว่าง กม.349+230-กม.349+615 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 85 รายการ